Båtar

Solna Sjöscoutkår har 8 olika båtar som är belägna i Solna.

Vi har två kölbåtar av modell IF som heter Lurax och Culio.
Inuti Brunnsviken har vi fem stycken Askeladd A16 samt en Linder 400 som vi använder som följebåt vid våra seglingar.